Privacy Policy

Privacy policy Stichting Kringloop Gorinchem

Stichting Kringloop Gorinchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kringloop Gorinchem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Kringloop Gorinchem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy nog vragen heeft of contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Bij Kringloop Gorinchem is er een onderscheid te maken tussen mensen met en zonder betaald dienstverband. Daarnaast verleent de Kringloop Gorinchem een aantal diensten aan klanten: het ophalen en/of bezorgen van goederen. Om deze dienstverlening mogelijk te maken worden enkele gegevens genoteerd en bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Kringloop Gorinchem. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kringloop Gorinchem niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Stichting Kringloop Gorinchem respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kringloop Gorinchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratief doeleinde; verwerken bestelbonnen
 2. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; wijzigingen in opdracht en vertraging
 3. Marketing doeleinden; nieuwsbrief
 4. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; spullen ophalen en bestellingen verwerken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 1. De overeengekomen schriftelijke of mondelinge opdracht;
 2. De door u (vrijwillig) verstrekte informatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kringloop Gorinchem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Telefoonnummer;
 5. Emailadres;
 6. Adresgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Kringloop Gorinchem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

De gegevens worden niet aan derden verstrekt en niet gebruikt voor promotiedoeleinden. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard. (?)

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees of gebruikers van de Chat
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en gebruikers van de chat worden door Kringloop Gorinchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. Het vrijwillig inschrijven voor onze nieuwsbrief;
 2. Het vrijwillig starten van een chat.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kringloop Gorinchem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Kringloop Gorinchem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 1. Gedurende de periode dat men is aangemeld voor de nieuwsbrief;
 2. Gedurende de periode dat men gebruik maakt van de chatfunctie en maximaal conform de wettelijke termijnen.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Kringloop Gorinchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. Mondelinge of schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje, gebruik maken van onze chat, bezoek aan onze website en/of via sociale media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kringloop Gorinchem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Kringloop Gorinchem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.