Over ons

Waar staan wij voor

Stichting Kringloop Gorinchem (SKG) is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. Mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt willen (her)vinden, krijgen bij ons de mogelijkheid om in een veilige omgeving werkervaring op te doen op een manier die bij hen past. Maar ook mensen die graag iets (terug) willen doen voor de Gorcumse samenleving bieden wij hiervoor de gelegenheid. We dragen zorg voor een groener milieu en maken mensen bewust van de noodzaak (maar ook de charme) van een circulaire economie, waarin goederen hergebruikt worden. Wij zijn een vriendelijke ontmoetingsplek voor mensen in Gorinchem en omgeving, en organiseren regelmatig activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Hoe maken wij dit waar

Stichting Kringloop Gorinchem kan alleen renderen en economisch onafhankelijk zijn als zij op professionele wijze haar werk doet en zich mede hierdoor onderscheidt van andere kringloopwinkels. Wij bereiken dit met een professioneel team van betaalde krachten aangevuld met gemotiveerde vrijwilligers. Hierdoor zijn wij een gewaardeerde partner zijn voor instanties, gemeentes, voor samenwerkingsverbanden die wij aangaan en voor klanten. SKG zorgt voor een constante inname van goederen om deze tegen een eerlijke prijs te verkopen. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan onderstaande doelstellingen. Wij hebben een professioneel opgezette winkel waarbij we een ontmoetingsplaats voor de regio Gorinchem zijn. Wij leveren in de regio Gorinchem een meerwaarde voor mens en milieu door hergebruik van goederen.

Doelstellingen 2021

  • Stimuleren van de circulaire economie en hier een voorlichtingsfunctie in hebben richting inwoners van regio Gorinchem
  • Mogelijkheden bieden aan mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt zijn kwijt geraakt en aan mensen die graag iets (terug) willen doen voor de Gorcumse samenleving
  • Goede spullen voor een eerlijke prijs
  • Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven in en rondom Gorinchem; we werken onder meer samen met Leger des Heils (regelmatige donatie van huisraad en meubelen), met Samen1 (doneren van kleding en speelgoed), Dress for Success en de Blauwe Anemoon (dmv beschikbaar stellen van onze bus en onze medewerkers voor verhuizingen naar andere panden), Natuurcentrum Gorinchem (doneren van spullen), ZOW Da Vinci (beschikbaar stellen van meubels en materialen), basisscholen ( gratis educatieve workshops op gebied van milieu), De Schutse (sponsoring) etcetera.
  • Ontmoetingsplek zijn voor inwoners van Gorinchem en omstreken met regelmatig terugkerende laagdrempelige activiteiten, zoals workshops op het gebied van educatie en vrije tijd, modeshows, open dagen en nog veel meer.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een multidisciplinair team van vrijwilligers. Het bestuur komt circa 9 keer per jaar bij elkaar om, samen met de bedrijfsleidster, beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te toetsen. Vragen en/of opmerkingen aan het bestuur kunt u richten aan de secretaris; mevrouw Anneloes van Dijk. 

Voorzitter  :  Perry Sporken
Secretaris  :  Anneloes van Dijk
Penningmeester  :  Marcel van Leeuwen
Bestuurslid  :  Wim Clements
Bestuurslid  :  Annelies Nagel
Bedrijfsleidster  :  Saskia van Diemen